Recyklace bomb
Nádoba je recyklovateľná. Stačí prázdnu nádobu vyhodiť ku smetnému košu , alebo odovzdať na zberný Eko-dvor v mieste Vášho bydliska.

Nádoby nie je možné znovu plniť. Tieto nádrže sú navrhnuté tak, že sa nedajú znovu naplňovať héliom. Neskúšajte ich naplniť. Pokus o doplnenie môže spôsobiť vážne zranenia. Je to nádoba pod tlakom a je nutné dbať na bezpečné zachádzanie.